Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tản mạn hàng rong

Ảnh: Thành Công.
Ảnh: Thành Công.