Sự thật về món tempura Nhật Bản

Người Bồ Đào Nha đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên đất nước Nhật Bản: Công thức món đậu xanh chiên có tên là peixinhos da horta. Ảnh: Alamy Stock Photo
Người Bồ Đào Nha đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên đất nước Nhật Bản: Công thức món đậu xanh chiên có tên là peixinhos da horta. Ảnh: Alamy Stock Photo