Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sự thật về món tempura Nhật Bản

Người Bồ Đào Nha đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên đất nước Nhật Bản: Công thức món đậu xanh chiên có tên là peixinhos da horta. Ảnh: Alamy Stock Photo
Người Bồ Đào Nha đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trên đất nước Nhật Bản: Công thức món đậu xanh chiên có tên là peixinhos da horta. Ảnh: Alamy Stock Photo