Nỗi nhớ hến sông La - món ngon dân dã

 Làng Bến Hến có gần 200 hộ sống bằng nghề làm hến.
Làng Bến Hến có gần 200 hộ sống bằng nghề làm hến.
Làng Bến Hến có gần 200 hộ sống bằng nghề làm hến.
Lên top