Những món ăn không nên thưởng thức trong 3 ngày tết

Những món thường được người dân kiêng không ăn trong ngày đầu năm mới.
Những món thường được người dân kiêng không ăn trong ngày đầu năm mới.