Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người dân trên thế giới ăn gì để chữa bệnh khi bị ốm?