Lên Cao Bằng ăn bánh cuốn canh

Bánh cuốn canh theo kiểu trứng chần để trong bát nước dùng. Ảnh: P.V
Bánh cuốn canh theo kiểu trứng chần để trong bát nước dùng. Ảnh: P.V
Bánh cuốn canh theo kiểu trứng chần để trong bát nước dùng. Ảnh: P.V
Lên top