Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kinh ngạc và thú vị món ăn từ... trên trời rơi xuống

Chicatanas đã trở thành một món ăn đặc sản chỉ phục vụ trong các nhà hàng cao cấp.
Chicatanas đã trở thành một món ăn đặc sản chỉ phục vụ trong các nhà hàng cao cấp.