Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

The Voice nhí: Hiền Thục khóc khi nghe "Gặp mẹ trong mơ"