Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phương Thanh, Chí Thiên dừng chân ở Gương mặt thân quen