Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phương Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy được khán giả bình chọn nhiều nhất