Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Liveshow đầu tiên của nhóm Con gái