Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hiền Thục phạm luật khi quay lại "nhìn trộm" thí sinh The Voice Kids?