Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

CD của nhạc sĩ Ngọc Đại có thể bị thu hồi