Vụ 10 năm oan sai: Làm rõ “trắng đen” phải vừa “đấm”, vừa “xoa”

Luật sư Trần Vũ Hải.
Luật sư Trần Vũ Hải.
Luật sư Trần Vũ Hải.
Lên top