Miền Trung - Tây Nguyên: Mưa to, lũ lớn nên đã có người chết

Sinh viên tại Huế nấu ăn trên giường.
Sinh viên tại Huế nấu ăn trên giường.
Sinh viên tại Huế nấu ăn trên giường.
Lên top