Kiếm ánh sáng xuất hiện tại Hà Nội


Hai người dân Hà Nội chiếu tia laser từ kiếm ánh sáng lên trời đêm.
Hai người dân Hà Nội chiếu tia laser từ kiếm ánh sáng lên trời đêm.
Hai người dân Hà Nội chiếu tia laser từ kiếm ánh sáng lên trời đêm.
Lên top