Ký ức “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”:

4 ngày đào bới cứu người ở Bệnh viện Bạch Mai

Khắc phục hậu quả sau ném bom tại Bệnh viện Bạch Mai - nơi phải hứng chịu 4 lần ném bom của máy bay B.52 năm 1972. Ảnh: Bettmann Corbis
Khắc phục hậu quả sau ném bom tại Bệnh viện Bạch Mai - nơi phải hứng chịu 4 lần ném bom của máy bay B.52 năm 1972. Ảnh: Bettmann Corbis
Khắc phục hậu quả sau ném bom tại Bệnh viện Bạch Mai - nơi phải hứng chịu 4 lần ném bom của máy bay B.52 năm 1972. Ảnh: Bettmann Corbis
Lên top