Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri TPHCM:

Cử tri đặc biệt quan tâm giá xăng dầu, khiếu kiện đất đai

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cử tri.
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cử tri.
Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cử tri.
Lên top