U Minh “túi nghèo”, đất xanh thành... héo

Có rất nhiều dự án phát triển rừng được triển khai, nhưng người dân U Minh Hạ vẫn nghèo.
Có rất nhiều dự án phát triển rừng được triển khai, nhưng người dân U Minh Hạ vẫn nghèo.
Có rất nhiều dự án phát triển rừng được triển khai, nhưng người dân U Minh Hạ vẫn nghèo.
Lên top