Kinh hãi công nghệ bắt cua đồng bằng... thuốc sâu

Người dân đưa thuốc trừ sâu để bắt cua đồng cho phóng viên xem.
Người dân đưa thuốc trừ sâu để bắt cua đồng cho phóng viên xem.
Người dân đưa thuốc trừ sâu để bắt cua đồng cho phóng viên xem.
Lên top