Cà Mau: Trúng đậm mùa cá đồng U Minh Hạ

Người dân U Minh Hạ (Cà Mau) trúng đậm mùa cá đồng.
Người dân U Minh Hạ (Cà Mau) trúng đậm mùa cá đồng.
Người dân U Minh Hạ (Cà Mau) trúng đậm mùa cá đồng.
Lên top