Quá nhiều bức xúc với Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS

Mặc dù có Luật kinh doanh BĐS nhưng thiếu những quy định bảo vệ người mua nhà. Trong ảnh khách hàng  mua căn hộ giăng biển yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng.
Mặc dù có Luật kinh doanh BĐS nhưng thiếu những quy định bảo vệ người mua nhà. Trong ảnh khách hàng mua căn hộ giăng biển yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng.
Mặc dù có Luật kinh doanh BĐS nhưng thiếu những quy định bảo vệ người mua nhà. Trong ảnh khách hàng mua căn hộ giăng biển yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đúng hợp đồng.
Lên top