Đồng loạt kiến nghị để gói 30.000 tỷ đồng có thể chạy

Dự án nhà ở xã hội 6 triệu đồng/m2 ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Dự án nhà ở xã hội 6 triệu đồng/m2 ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Dự án nhà ở xã hội 6 triệu đồng/m2 ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM.
Lên top