Ông Nguyễn Hoàng Thao được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương

Ông Nguyễn Hoàng Thao được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Xuân Thi
Ông Nguyễn Hoàng Thao được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Xuân Thi
Ông Nguyễn Hoàng Thao được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Ảnh: Xuân Thi
Lên top