Ông Dũng “lò vôi” sẽ đầu tư 10.000 tỷ đồng xây dựng 100 nhà máy xử lý nước thải

Ông Huỳnh Uy Dũng bên 2 chai nước thải đã qua xử lý, tại nhà máy xử lý ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương. Ảnh: H.H
Ông Huỳnh Uy Dũng bên 2 chai nước thải đã qua xử lý, tại nhà máy xử lý ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương. Ảnh: H.H
Ông Huỳnh Uy Dũng bên 2 chai nước thải đã qua xử lý, tại nhà máy xử lý ở Khu công nghiệp Sóng Thần 2, tỉnh Bình Dương. Ảnh: H.H
Lên top