Đường dây làm bằng giả tại Bình Dương: Khởi tố, bắt giam 3 đối tượng liên quan

Đối tượng Quách Đức Toàn, một trong ba bị can vừa bị Công an khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ảnh Công an cung cấp.
Đối tượng Quách Đức Toàn, một trong ba bị can vừa bị Công an khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ảnh Công an cung cấp.
Đối tượng Quách Đức Toàn, một trong ba bị can vừa bị Công an khởi tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ảnh Công an cung cấp.
Lên top