Dự án cảng Kê Gà, Bình Thuận: Doanh nghiệp duy nhất hồi sinh, Tập đoàn TKV từ chối bồi thường

Một góc Khu du lịch Vạn Trụ tại mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: C.H
Một góc Khu du lịch Vạn Trụ tại mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: C.H
Một góc Khu du lịch Vạn Trụ tại mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: C.H
Lên top