Công ty Vĩnh Phát bàn giao mặt bằng tuyến metro số 1

Cơ sở của công ty Vĩnh Phát, nơi phải bàn giao mặt bằng. Ảnh: TL.
Cơ sở của công ty Vĩnh Phát, nơi phải bàn giao mặt bằng. Ảnh: TL.
Cơ sở của công ty Vĩnh Phát, nơi phải bàn giao mặt bằng. Ảnh: TL.
Lên top