Bình Dương: Giám đốc công an tỉnh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc công an tỉnh làm phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc công an tỉnh làm phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.
Ông Nguyễn Hoàng Thao, Giám đốc công an tỉnh làm phó bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.
Lên top