Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Việt Nam mua vũ khí là việc làm bình thường để bảo vệ đất nước

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Hồng Nguyễn