Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Rơi nước mắt nhìn bé không tay chân dỗ em

Bé trai 3 tuổi không tay chân chăm em
Bé trai 3 tuổi không tay chân chăm em