Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bệnh dại "hoành hành" 29 tỉnh thành phố, 56 người chết

Tính đến thời điểm hiện tại, gần 60 người đã chết vì bệnh dại (Ảnh minh họa: YTDP)
Tính đến thời điểm hiện tại, gần 60 người đã chết vì bệnh dại (Ảnh minh họa: YTDP)