Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Amway Việt Nam tài trợ 350 triệu đồng cho 17 Làng trẻ em SOS

Trao tài trợ 350 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS Việt Nam (ảnh:DN).
Trao tài trợ 350 triệu đồng cho Làng trẻ em SOS Việt Nam (ảnh:DN).